• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Lean Six Sigma Belangrijke begrippen Lean Six Sigma - Procedure
Belangrijke begrippen Lean Six Sigma - Procedure

woordenboek lean six sigma lss

Procedure

Definitie

Alias:

Zie ook:

procedure

Procedure

Alle afspraken, die binnen een organisatie gelden met betrekking tot het afwikkelen van eenzelfde soort zaak.

Zie ook: Processen volgens Stef Joosten

Bron: Praktijkboek voor procesarchitecten, Stef M.M. Joosten e.a.

procedure

Procedure

Beschrijving van de randvoorwaarden waaronder een processtap en/of een handeling uitgevoerd dient te worden. De procedure gaat uit van het procesmodel.

Zie ook:

Bron: Effectief procesmanagement, Jos Tolsma & Dirk de Wit

procedure

Procedure

Gespecificeerde werkwijze voor het uitvoeren van een activiteit of een proces (definitie vlg. NEN-EN-ISO 9000). Procedures zijn al dan niet gedocumenteerd. In het laatste geval wordt vaak de term 'beschreven procedure' of '(schriftelijk) vastgelegde procedure' gebruikt

Bron: De AO en procesmanagement - Theorie en voorbeelden van de AO en procesmanagement, AO-online

procedure

Procedure

Met een procedure leg je vast hoe een bedrijfsproces werkt. Een procedure beschrijft de opeenvolgende logische stappen (procesloop), de taakverdeling en informatiehandelingen, zonder dat deze in detail worden uitgewerkt. In essentie laat een procedure zien hoe mensen en systemen samenwerken om tot het gewenste resultaat te komen. Het beheren van procedures, gebeurt veelal door proceseigenaren: managers of medewerkers die een specifiek bedrijfsproces beheren.

Een procedure ‘an sich’ is meestal onvoldoende om medewerkers te instrueren; hiervoor zijn ondersteunende werkdocumenten zoals werkinstructies, handboeken, sjablonen, presentaties en andere documenten nodig.

Bron: https://projectmanagementsite.nl/procedure/

procedure

Procedure

Een procedure is in het algemeen een reeks instructies die op volgorde moet worden uitgevoerd. De term heeft meerdere specifieke betekenissen, bijvoorbeeld in de informatica, de bedrijfskunde en de rechtspraak.

In de informatica omvat een procedure zowel het begrip functie als subroutine. Soms wordt de term procedure ook gebruikt als synoniem voor subroutine. Procedures kunnen onderdeel zijn van een proces of een gedetailleerde beschrijving van een proces zijn.

Veel taken in bedrijven en organisaties moeten volgens standaardprocedures worden uitgevoerd. Zulke procedures kunnen bijvoorbeeld zijn vastgelegd in ISO 9001 documentatie; de standaardnaam voor zulke procedures is Standard Operating Procedures (SOPs). Meer gedetailleerde handelingen worden meestal beschreven in een werkinstructie.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Procedure

 

procedure

Je spreekt van een procedure wanneer de activiteiten die zijn beschreven door verschillende medewerkers moeten worden uitgevoerd. Er is dan sprake van het doorgeven van een tussenproduct of informatie aan een collega of andere afdeling.

In de procedure wordt dan vooral aandacht besteed aan de stappen op hoofdniveau. Daarbij krijgt datgene wat wordt overgedragen (output) en datgene wat wordt ontvangen (input) aandacht.

De procedure legt daarmee taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vast voor een deel van het proces.

Bron: Het procesmanagement kookboek, Marion van Wezel

procedure

Procedure

Vaste werkwijze die weergeeft volgens welke methoden een bepaald resultaat bereikt dient te worden.

Beschrijft een voorschrijvende opeenvolging van handelingen (taken van mensen, machines of systemen) gericht op het borgen van risico's op afwijkingen.

Procedures zijn beschrijvingen van stappen die je als medewerker binnen een organisatie zet bij het vervullen van bepaalde taken. In feite geef je met een procedure aan: welke handelingen zitten er vast aan het vervullen van een bepaalde taken? Het werken met procedures ligt vooral voor de hand wanneer er sprake is van een zekere routinematige manier van handelen en wanneer het van belang is om tot een objectivering van het handelen van medewerkers te komen.

Gespecificeerde werkwijze voor het uitvoeren van een activiteit of een proces (definitie vlg.NEN-EN-ISO 9000). Procedures zijn al dan niet gedocumenteerd. In het laatste geval wordt vaak de term 'beschreven procedure' of '(schriftelijk) vastgelegde procedure' gebruikt

 

procedure

Standard Operating Procedure (SOP)

Standard operating procedures (SOP) or standardised procedures (SP) are usually used interchangeably with work procedures. However, they are not the same. It can be argued that SOPs are indeed work procedures, but not all work procedures are SOPs. Spear and Brown (cited in Saurin and Gonzalez 2013:811) define SOP as ‘a script for the execution of a task, typically specifying sequences, times, outcomes and requirements…’. Saurin and Gonzalez (2013) argue that the standardisation of a procedure means that it has been documented and ought to be followed uniformly. SOPs are usually tied to quality systems in the management of operations. Thus SOPs (level 2) require meticulous instructions (level 3) which are not only documented but designed to instil quality within a particular process (level 1). In other words, tactic, non-scripted or even verbalised procedures are not SOPs. SOPs are formalised procedures.

Work Procedures

The term ‘work procedures’ has varying connotations and permutations such as standard operating procedures, organisational routines with recurrent interaction patterns/rule guided behaviour and work tasks. Some other authors also use procedures and methods in tandem, while others refer to ‘work methods and procedures’ where method is seen as one step of a procedure.

Bron: A conceptual framework for work procedure application in the public sector, Ogo Nzwewi

Laatst aangepast op maandag, 28 september 2020 13:11  

A predictable organization does not guess about the future and call it a plan; it develops the capacity to rapidly respond to the future as it unfolds.

Mary and Tom Poppendieck

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 49 gasten online
Artikelen

taiichi ohno managers sufficiently engaged factory floor lean wash hands

Banner
Banner

prioritijd ronald buld overleven information overload

Prioritijd!
Overleven in tijden van drukte, stress en information overload
Ronald van de Buld

Bij Managementboek.nl | Bol.com

Lean boekentips

Banner