• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Lean Six Sigma Belangrijke begrippen Lean Six Sigma - Procesdenken
Belangrijke begrippen Lean Six Sigma - Procesdenken

woordenboek lean six sigma lss

Procesdenken

Definitie

...

Alias: procesmatig werken, procesgerichte benadering

proces processen process bedrijfsproces

Procesdenken

De vaardigheid om de eigen werkzaamheden te beschouwen in relatie tot de processen, alsmede het vermogen de organisatie te beschouwen als een verzameling van processen. Als bij dit procesdenken de klant centraal staat, zijn niet langer activiteiten of afdelingen bepalend maar processen gericht op de wensen van de klant, met als doel de klant optimaal te bedienen.

Procesgericht organiseren

Het zodanig inrichten van uit te voeren werkzaamheden en het beleggen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden, dat de sturing van de uitvoering via processen kan plaatsvinden. De operationele aansturing van de medewerkers vindt plaats door de manager die verantwoordelijk is gesteld voor de uitvoering van het proces.

Procesgericht sturen

Het inrichten. plannen. beheersen, rapporteren en verbeteren van de uitvoering van de processen die binnen de organisatie worden onderscheiden om de doelstellingen te realiseren.

Zie ook:

Bron: Effectief procesmanagement, Jos Tolsma & Dirk de Wit

 

proces processen process bedrijfsproces

Wat is procesmatig werken?

Hoewel elke organisatie is opgericht om activiteiten uit te voeren en deze activiteiten dus onderdeel vormen van processen, is bij de inrichting van organisaties te zien dat hier niet altijd rekening mee wordt gehouden. Organisaties zijn vaak ingericht in afdelingen in plaats van in processen.

(...)

Als  een  organisatie  de  optimalisatie  van  het  proces  centraal  stelt,  dan  zal  zij  eerder  kiezen om het proces als uitgangspunt te nemen voor de inrichting van haar organisa­tie. Alle deelnemers aan het proces zijn mede verantwoordelijk voor een goed eindresul­taat.  De  samenhang  van  alle  activiteiten  in  het  proces  is  continu  in  beeld.  Er  is  één  procesmanager eindverantwoordelijk voor het eindresultaat. Als er ergens in het begin van een proces iets wordt gewijzigd, dan wordt met elkaar, haast als vanzelfsprekend, eerst bekeken welke consequenties dat heeft verderop in het proces. De optimalisatie van het proces staat centraal.

Bron: Procesmanagement in de praktijk - beschrijven, besturen, analyseren en verbeteren, Hugo Hendriks

proces processen process bedrijfsproces

Procesgerichte aanpak

Bij procesmanagement wordt een procesgerichte aanpak gehanteerd. Het proces staat daarbij centraal. Alle aspecten die bij het proces van belang zijn worden in beschouwing genomen. Processen bestaan uit activiteiten en beslissingen, waarbij inputs verwerkt worden tot outputs in de vorm van producten en diensten, die uitgevoerd worden door mensen met functies, rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden met gebruikmaking van middelen als informatiesystemen, formulieren, documenten, en dergelijke en die moeten voldoen aan bedrijfsdoelstellingen, prestatiecriteria, kwaliteitsregels, wetten, enz. Het is dus ook een integrale aanpak. Integratie van bedrijfsprocessen, niet alleen intern over afdelingen heen, maar ook met andere organisaties in de keten, is nodig om efficiënter te presteren en de service aan de klant te verbeteren.

Bron: https://www.mavim.com/nl/inspiratie/artikelen/de-zin-en-onzin-van-procesbeschrijvingen

Laatst aangepast op vrijdag, 25 september 2020 18:36  

Believe it can be done. When you believe something can be done, really believe, your mind will find the ways to do it. Believing a solution paves the way to solution.

Dr. David Schwartz (auteur van"The Magic of Thinking Big")

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 316 gasten online
Artikelen

klantgericht volgens don peppers martha rogers lean klant

Banner
Banner

bullet journal methode ryder carroll

De Bullet Journal Methode
Het verleden vastleggen, het heden organiseren, de toekomst plannen
Ryder Carroll

Bij Bol.com | Managementboek 

Lean boekentips

Banner