• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Lean Six Sigma Belangrijke begrippen Lean Six Sigma - Organisatiestructuur
Belangrijke begrippen Lean Six Sigma - Organisatiestructuur

woordenboek lean six sigma lss

Organisatiestructuur

Definitie

...

Alias:


proces processen process bedrijfsproces

Wat is een organisatiestructuur?

Een organisatiestructuur geeft aan hoe taken officieel verdeeld, samengevoegd en gecoördineerd worden. ... Willen managers een organisatiestructuur ontwerpen, dan dienen ze zes hoofdelementen te bestuderen. Dat zijn taakspecialisatie, departementalisatie, gezagslijn, span of control, centralisatie/decentralisatie en formalisatie.

Bron: Gedrag in organisaties, Stephen P. Robbins


proces processen process bedrijfsproces

De definitie van organisatiestructuur

Verwijzend naar het werk van Adam Smith definieert Mackenzie een organisatiestruc-tuur als: "de som van de wijzen waarop een organisatie haar centrale opdracht verdeelt in diverse taken en vervolgens via onderlinge coordinatie terug vorm geeft". Robbins & Coulter verwoorden de functie van de organisatiestructuur kernachtig als volgt: "de orga-nisatiestructuur is de formele structuur op basis waarvan taken worden verdeeld, ge-groepeerd en gecoiirdineerd" (Robbins, 2002). Uit deze definities blijkt dat de organisa-tiestructuur een antwoord dient te verschaffen op twee centrale vragen. Ten eerste: "Hoe gaat de organisatie taken en verantwoordelijkhedenen onder haar leden verdelen?", en ten tweede: "Hoe gaat de organisatie, na de verdeling, de inspanningen van de diverse subeenheden coordineren?". Met andere woorden: hoe gaat de organisatie respectievelijk om met de problematiek van de arbeidspecialisatie en de problematiek van de arbeidscobrdinatie.

Bron: Strategie en organisatie van publieke organisaties, Sebastian Desmidt, Aimé Heene

proces processen process bedrijfsproces

Een strategie, tot stand gekomen door planning of door `crafting), leidt tot prestaties (en vice versa) middels een passende structuur in de organisatie. Alle organisaties hebben een structuur. De organisatiestructuur heeft twee basisfunc-ties: (1) structuren worden ontwikkeld om de invloed van het individu (en de individuele willekeur en dus de verschillen tussen individuen) te minimaliseren of op zijn minst te regulariseren, (2) de structuur is de setting waarbinnen macht wordt uitgeoefend, beslissingen genomen, en waar de organisatieactiviteiten wor-den uitgevoerd [Dalton et al (1980)).
De organisatiestructuur is gedefinieerd als de totale som van de manier waarop het werk verdeeld is in onderscheiden taken en de manier waarop nadien deze taken gecoordineerd worden [Mintzberg (1983:2)].

Bron: Bedrijfsmanagement: strategie, structuur, strijd, Noël Houthoofd

proces processen process bedrijfsproces

Functies en taken

Een organisatiestructuur bestaat uit een verzameling functies. En een functie bestaat uit verschillende taken. Een functie is het geheel van taken die iemand moet uitvoeren. Een taak is de bevoegdheid om een bepaalde activiteit uit te voeren.

Bron: Van structuur tot strategie, Cora Nijenhuis

proces processen process bedrijfsproces

Uitwerken van de organisatiestructuur

Het vaststellen en invoeren van de organisatiestructuur vindt plaats in een drietal
stappen, namelijk het vaststellen van:
1. afdelingen
2. functies en
3. medewerkers

Afdelingen worden bemenst door medewerkers in een bepaalde functie. De eerst
volgende stap is dan ook het vaststellen van de functies per afdeling. Van een functie
worden over het algemeen de volgende zaken vastgelegd:
• Naam van de functie
• Doel van de functie
• Staf of lijn
• Functionele meerdere, waaraan wordt gerapporteerd
• Eisen bij de functie
• Afdeling waartoe de functie behoort
• Taken en verantwoordelijkheden

Bron: De AO en procesmanagement - Theorie en voorbeelden van de AO en procesmanagement, AO-online


Laatst aangepast op vrijdag, 25 september 2020 15:22  

 

The best rule of thumb for estimating software costs is to say it will cost more than anyone ever imagined.

Tom Capers Jones (godfather CMM)

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 187 gasten online
Artikelen

als je doet wat je deed, krijg je wat je altijd kreeg

Banner
Banner

hooked nir eyal mensen verslingerd product

Hooked
Hoe je mensen 'verslaafd' maakt aan je product
Nir Eyal

Bij Bol.com | ManagementboekLean boekentips

Banner