• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Lean Six Sigma Belangrijke begrippen Lean Six Sigma: Gebeurtenis (event)
Belangrijke begrippen Lean Six Sigma: Gebeurtenis (event)

woordenboek lean six sigma lss

Gebeurtenis


Definitie:

A state change that recognizes the triggering or termination of processing.

Alias:

 

gebeurtenis event proces

'Events'

In een klantgericht bedrijf start elk bedrijfsproces per definitie met een 'event'. Juist voor klantgerichte bedrijven is het daarom van belang alle relevante 'events' in de productarchitectuur vast te leggen en te ordenen. De verzameling 'events waarop het bedrijf wil of moet reageren is een geschikt vertrekpunt om vast te stellen wanneer welke producten geleverd moeten worden.

De onderkenning van een nieuw soort 'event' is vaak zelfs aanleiding om nieuwe (combinaties van) producten te gaan aanbieden. Ook kunnen 'events' gebruikt worden om op het eerste gezicht afzonderlijke processen te laten samenlopen. Op die manier kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat het bedrijf een klant vanuit verschillende processen om dezelfde gegevens vraagt. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen twee soorten 'events,life-events. (klantgebeurtenissen) en 'clock-event'.

Een life-event is een gebeurtenis die zich voordoet in het leven of de ontwikkeling van een klant: trouwen, scheiden, 18 jaar worden, 65 jaar worden, een ongeluk krijgen. diefstal van persoonlijke documenten, of inkomen verkrijgen. Ook indien de klant een bedrijf betreft kan er sprake zijn van life-events. Denk hierbij aan een fusie of overname, inbraak, fraude, verhuizing of personeelsuitbreiding.

Bij de vaststelling van een geheel van life-events, is het raadzaam om te redeneren vanuit het idee van de levenscyclus. Dit bevordert de compleetheid van het geheel. Enkele voorbeelden van levenscycli en bijbehorende life-events zijn:

• persoon: geboren worden, leeftijd van X jaar bereiken, overlijden;

• relaties: trouwen, scheiden, kind krijgen;

• gezondheid: ziek worden, meer/minder arbeidsongeschikt worden, herstellen;

• werk: een baan accepteren, ontslagen worden. meer/minder gaan werken.

Er moet onderscheid gemaakt worden tussen het optreden van een 'event' in het leven van de klant en de waarneming van het 'event' door het bedrijf dat er op reageert. Zo kan een aanrijding tussen twee auto's als het 'event' gelden, terwijl de verzekeraar pas actie onderneemt als hier in de vorm van een schadeformulier melding van wordt gemaakt. Met andere woorden, er is onderscheid nodig tussen de 'trigger' van het proces en het achterliggende 'event',

Een clock-event is geen gebeurtenis die zich in het leven van een klant voordoet, maar betreft een moment in de tijd waarop het bedrijf een proces gaat starten. Een clock-even is vergelijkbaar met het aflopen van een wekker. Een voorbeeld van een clock-event is de afspraak dat een klant elke derde woensdag van de maand een tijdschrift krijgt toegestuurd. Een ander voorbeeld is het passeren van een bepaalde datum waarop een maandelijks bedrag uitgekeerd moet worden. Denk aan een arbeidsongeschiktheidsuitkering, een pensioenuitkering of een salaris-uitbetaling.

Er zijn verschillende manieren om tot een verzameling 'event' te komen. Levenscycli zijn als vertrekpunt al aan de orde geweest. Daarnaast is het vooral voor overheidsinstellingen van belang om de wet- en regelgeving te analyseren en hieruit 'events' af te leiden. Ook is het mogelijk 'events' af te leiden uit een object- of gegevensmodel. Door na te gaan wat van de omgeving wordt vastgelegd (gegevens over klanten en dergelijke) en wat hiervan aan verandering onderhevig kan zijn, kan elk bedrijf op gestructureerde wijze een overzicht van mogelijke 'events' opstellen. Als van een klant bijvoorbeeld het adres is geregistreerd, kan het op enig moment nodig zijn dit adres vanwege een verhuizing (= een life-event) te veranderen.

(...)

Per definitie start een bedrijfsproces als reactie op een 'event' en heeft een bedrijfsproces de levering van een product tot doel. Een 'event' is een gebeurtenis die plaatsvindt in het leven of de ontwikkeling van een klant (een 'life event') of het passeren van een bepaalde datum (een 'clock event'). Voorbeelden van 'life events' zijn de geboorte, een huwelijk, een ongeval en het winnen van een loterij. Een bedrijf kan op een 'event' reageren, zodra deze daarvan kennis neemt. Dat kan een binnenkomende melding zijn of een waarneming door het bedrijf zelf. Deze melding of waarneming vormt de 'trigger' voor het proces. Door in reactie op het 'event' een bedrijfsproces te starten (via de trigger) en deze volledig uit te voeren, worden een of meer producten geleverd. Afhankelijk van de procesinrichting, zijn per 'event' (bijvoorbeeld verhuizing naar het buitenland) dus verschillende 'triggers' (melding door emigrant of melding door de gemeente) voor de feitelijke start van het hetzelfde bedrijfsproces (stopzetten huurtoeslag) denkbaar. Maar voor hetzelfde bedrijfsproces (stoppen huurtoeslag) kunnen in principe ook verschillende 'events' (verhuizing naar het buitenland of overlijden) aan de orde zijn.

De afbakening van de bedrijfsprocessen in de procesarchitectuur is er primair op gericht om naar aanleiding van een 'event' (in- en externe) producten te leveren aan van te voren gedefinieerde (in- en externe) afnemers. Deze afbakening is bedoeld om als manager of medewerker op processen te kunnen sturen. De sturing op de processen is bepalend voor de waardering door de afnemers (tijdigheid, kwaliteit en kosten). Met de procesafbakening wordt zo een basis gelegd voor een besturingsmodel dat uitgaat van de te onderscheiden product-marktcombinaties.

Bron: Werken onder architectuur, Rob van de Wetering en Gerard van der Zaal

gebeurtenis event proces

Bedrijfsgebeurtenissen

A business event is defined as something that happens (internally or externally) and influences behavior (business process, business function, business interaction).

Business processes and other business behavior may be triggered or interrupted by a business event. Also, business processes may raise events that trigger other business processes, functions, or interactions. A business event is most commonly used to model something that triggers behavior, but other types of events are also conceivable; e.g., an event that interrupts a process. Unlike business processes, functions, and interactions, a business event is instantaneous: it does not have duration. Events may originate from the environment of the organization (e.g., from a customer), but also internal events may occur generated by, for example, other processes within the organization.

A business event may trigger or be triggered (raised) by a business process, business function, or business interaction. A business event may access a business object and may be composed of other business events. The name of a business event should preferably be a verb in the perfect tense; e.g., “claim received”.

Bron: https://www.wikixl.nl/wiki/petra/index.php/Categorie:Bedrijfsgebeurtenissen

 

gebeurtenis event proces

Flow Objects / Events

An Event is something that takes place during the Process Execution and influences the normal Sequence Flow. From a BPMN point of view, the Event is also a representation of a mechanism supporting a dedicated behavior. There are two distinctive Event roles:

• An Event transmitter, which broadcasts the event information.

• An Event listener, which handles the event information to continue the execution of a specialized activity.

A Business Process always starts and ends with an Event.

The specification describes three events types:

• The Start Event triggers the start of the Process execution with its first activity in the Sequence Flow. The Start Event is always an event's listener. The Start Event initiates the token instantiation within the Sequence Flow.

• The Intermediate Event specifies the event triggered during the Business Process execution. The Intermediate Event plays the transmitter role when it is located directly on the Sequence Flow, and the listener role when it is located on the activities' shape boundaries.

• The End Event triggers after the termination of the final activity of the Sequence Flow and it is always an event's transmitter. The End Event consumes all incoming tokens arriving from the Sequence Flow.

Bron: BPMN, the Business Process Modeling Notation Pocket Handbook, Patrice Briol

 

 

gebeurtenis event proces

A process takes time. An event, on the other hand, is simply a point in time. Specifically, it's the moment in time when one process has concluded and generated an output. Or, looked at from downstream, it's the point in time at which an input becomes available forced by the downstream process.

In some cases we say that events "trigger processes" — as when a customer calls to request service. Events are represented by circles.
We often represent the initial event that triggers a process as a circle and we usually include another circle to show that a process has concluded.

We usually don't include events between activities within a process flow, although some analyses do.

Bron: Business Process Change: A Guide for Business Managers and BPM and Six Sigma Professionals, Paul Harmon

gebeurtenis event proces

Triggers

Een trigger is een stored procedure ('triggered action') die automatisch wordt uitgevoerd wanneer bij een bepaalde gebeurtenis ('trigger event') voldaan is aan een bepaalde conditie ('trigger condition). Elke trigger wordt aldus gekenmerkt door:

1 Een naam.

2 Een trigger event: de gebeurtenis waarbij gecontroleerd wordt of de trigger moet worden uitgevoerd.

Bij de meeste triggers is het trigger event een aanpassings- (update), toevoeg- (insert) of verwijderoperatie (delete). Ook andere trigger events, bijvoorbeeld het overschrijden van een bepaalde datum, zijn mogelijk.

3 Een optionele trigger condition: als voldaan is aan deze conditie, met andere woorden: als de conditie evalueert naar, wordt de code van de trigger uitgevoerd. Als geen conditie is opgegeven wordt de code altijd uitgevoerd.

4 De triggered action: code die bij de uitvoering van de trigger wordt uitgevoerd als actie van de trigger. Gewoonlijk is deze code geschreven in SQL/PSM.

Vanuit de code kunnen stored procedures of code uit andere programma's worden opgeroepen. De code kan worden uitgevoerd vóór of na het uitvoeren van de trigger event. Verder kan de code voor elke tuple die wordt aangepast door de trigger event worden uitgevoerd of ettunalig voor de vol-ledige trigger event worden uitgevoerd. Bij sommige databasesystemen kan de code, behalve voor of na, ook in de plaats van de trigger event worden uitgevoerd.

Bron: Principes van databases, Guy De Tré

 

gebeurtenis event proces

Start Event

An Event that indicates where a particular Process starts. The Start Event starts the flow of the Process and does not have any incoming Sequence Flow, but can have a Trigger. The Start Event is displayed as a circle, drawn with a single thin line.

Intermediate Event

An event that occurs after a Process has been started. An Intermediate Event affects the flow of the process by showing where messages and delays are expected, distributing the Normal Flow through exception handling, or showing the extra flow required for compensation. However, an Intermediate Event does not start or directly terminate a process. An Intermediate Event is displayed as a circle, drawn with a thin double line.

End Event

An Event that indicates where a path in the process will end. In terms of Sequence Flows, the End Event ends the flow of the Process, and thus, will not have any outgoing Sequence Flows. An End Event can have a specific Result that will appear as a marker within the center of the End Event shape. End Event Results are Message, Error, Compensation, Signal, Link, and Multiple. The End Event shares the same basic shape of the Start Event and Intermediate Event, a circle, but is drawn with a thick single line.

Bron: BPMN 2.0 Handbook - Methods, Concepts, Case Studies and Standards in Business Process Modeling Notation (BPMN), Stephen A. White (e.a)


Laatst aangepast op maandag, 28 september 2020 19:37  

Hou op met nadenken over wát je ziet, denk na over waaróm je het ziet.

Deepak Chopra

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 79 gasten online
Artikelen

result systematically applying question whu simplicity eliyahu goldratt

Banner
Banner

ik krijg altijd gelijk lars duursma

Ik krijg altijd gelijk
Hoe je iedereen overtuigt
Lars Duursma, Job ten Bosch, Take Ligteringen

Bij Bol.com | ManagementboekLean boekentips

Banner