• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Lean Six Sigma Belangrijke begrippen Lean Six Sigma - Business Rule Management (BRM)
Belangrijke begrippen Lean Six Sigma - Business Rule Management (BRM)

woordenboek lean six sigma lss

Business Rule Management (BRM)

Definitie

...

Alias:


bedrijfsregels business rules brm

Business Rule Management (BRM)

Het beheer van business rules, al dan niet ondersteund door een Business Rules Engine.

Bron: Het BPM boek - theorie en praktijk van procesgericht organiseren, Aty Boers & Nico de Graaf

 

bedrijfsregels business rules brm

Business Rule Management

BRM omvat het totaal aan activiteiten dat nodig is om bedrijfsregels integraal te beheren teneinde bedrijfsregels doelgericht te kunnen inzetten ten behoeve van de effectuering van bedrijfsstrategie en -beleid en ten behoeve van de effectuering van bedrijfsstrategieën en -beleid en ten behoeve van continue verbetering van de bedrijfspraktijk.

BRM maakt het mogelijk om bedrijfsregels te controleren op hun geldigheid, compleetheid, consistentie en doelmatigheid, en om ze op een consistente manier te communiceren naar medewerkers en informatiesystemen.
De volgende activiteiten vallen onder BRM:
- Het formuleren van nieuwe bedrijfsregels op basis van bedrijfsstrategie en -beleid met achterliggende wet- en regelgeving.
- Het vastleggen waar bedrijfsregels vandaan komen (motivatie) en waar ze toegepast worden.
- Het vinden en zichtbaar maken (eliciteren) van bestaande bedrijfsregels. Veelal bestaan bedrijfsregels in de huidige bedrijfspraktijk impliciet in de hoofden van specialisten of verborgen in procedures en software.
- Het beschrijven van bedrijfsregels op een wijze die consistent, correct, voldoende duidelijk (formeel) en concreet is om toepasbaar te zijn in de bedrijfspraktijk. De methoden en technieken hiervoor worden in hoofdstuk 6 besproken.
- Het beschikbaar stellen (implementeren) van bedrijfsregels voor informatiesystemen en medewerkers in de bedrijfspraktijk.
- Het onderhouden van bedrijfsregels op basis van zowel feedback uit de bedrijfspraktijk als op basis van veranderingen in bedrijfsstrategie en -beleid met achterliggende wet- en regelgeving.

• BRM is een georganiseerde discipline gericht op het effectueren van bedrijfsstrategie en -beleid en op het continu verbeteren van de bedrijfspraktijk door het formuleren, categoriseren, onderhouden, beheersen, implementeren en gebruiken van bedrijfsregels in de levenscyclus van de business.
• BRM stelt de besturing van een bedrijf in staat ons het eigenaarschap van bedrijfsregels op zich te nemen en daarmee de besturing van de bedrijfspraktijk te verbeteren.

(...)

Bedrijfsregelmanagement (Business Rule Management)

Een georganiseerde discipline gericht op het effectueren van bedrijfsstrategie en -beleid en op het continu verbeteren van de bedrijfspraktijk door het formuleren, categoriseren, onderhouden, beheersen, implementeren en gebruiken van een bedrijfsregel(s) in de levenscyclus van de business. Business Rule Management stelt de besturing van een bedrijf in staat om het eigenaarschap van bedrijfsregels op zich te nemen en daarmee de besturing van de bedrijfspraktijk te verbeteren.

Bron: Uw bedrijf geregeld met Business Rule Management, Alcedo Coenen, Leo Hermans, Matthijs van Roosmalen & Silvie Spreeuwenberg

bedrijfsregels business rules brm

Wat is business rule management?

Business Rule Management (BRM) is gericht op het definiëren en onderhouden van bedrijfskennis. Het doel van BRM is het creëren van één uniforme set aan business rules die wordt gebruikt door de hele organisatie. Dit lukt alleen als het beheer goed geregeld is. Het gebruik van taxonomieën (classificaties) is hierbij onontbeerlijk. Als dit goed gebeurt, leidt het resultaat tot een consistente, transparante bedrijfsvoering. Door bedrijfskennis expliciet te maken is de impact van benodigde of gewenste wijzigingen makkelijker te bepalen.

Bron: https://www.agileconsultants.nl/uploads/Brochure%20BRM.pdf

bedrijfsregels business rules brm

Wat zijn bedrijfsregels?

Bedrijfsregels zijn een vertaling vaneen  bedrijfsstrategie,  wetgeving  of expertise  naar  operationele  richtlijnen. Elk bedrijf kent dergelijke richtlijnen, die vaak zijn ondergebracht in handboeken, procedures of IT-systemen.

Een veelgebruikte definitie voor bedrijfsregel is; “iedere richtlijn over gedrag, acties, uitvoering en procedures in  een activiteit”. Voor het opstellen van bedrijfsregels zijn richtlijnen geformuleerd.

Regels kunnen restricties opleggen, een berekening uitvoeren, een conclusie of actie afleiden of een heuristiek beschrijven. Belangrijk is dat regels gebaseerd zijn op feiten en termen. De termen worden gedefinieerd in een vocabulaire. Termen zijn zelfstandige naamwoorden of een combinatie van een zelfstandig naamwoord en een bijvoeglijk naam-oord. De termen hebben een bepaalde betekenis binnen het bedrijf of binnen een bepaalde ‘context’ van het bedrijf en deze betekenis is niet ambigu. Termen in het vocabulaire zijn atomair en kenbaar en vormen de basis voor de definitie van feiten.

Feiten zijn simpele zinnen die termen aan elkaar relateren, typisch met een werkwoord. Door het definiëren van feiten breiden we een vocabulaire uit met relaties tussen termen. De  belangrijkste richtlijn voor het opstellen van een regel is dat deze geen impliciete aanname bevat van de manier waarop, wanneer, waar en door wie de regel wordt toegepast, en dat zij helder is geformuleerd.

De onafhankelijkheid van bedrijfsregels met technologie en uitvoering, hun formele en declaratieve karakter, en de verwoording van bedrijfsregels in een taal die direct te begrijpen is door bedrijfsmedewerkers maken bedrijfsregels uitermate geschikt voor het communiceren van kennis tussen business en IT, tussen afdelingen en tussen bedrijven.

Een veelgehoorde misvatting is dat bedrijfsregels in het bedrijfsproces zitten. Oorzaak van deze misvatting is de ‘ruit’, de notatiewijze voor beslissing in een procesdiagram. Dit symbool maakt het gemakkelijk bedrijfsregels en proceslogica te verwarren. (...) Om de doelstellingen van flexibiliteit te halen moeten de  regels die ten   grondslag liggen aan de bedrijfsprocessen expliciet worden gedefinieerd en beheerd, los van de procesdefinitie.

Bron: Verwijder de ruit uit het procesmodel, Silvie Spreeuwenberg; in: Business Process Magazine (april 2004, nr. 3)


 

Laatst aangepast op maandag, 24 mei 2021 09:02  

I have far more respect for the person with a single idea who gets there than for the person with a thousand ideas who does nothing..

Thomas Edison

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 180 gasten online
Artikelen

a3 problem solver john shook

Banner
Banner

creative confidence tom kelley david kelley

Creative Confidence
Unleashing the Creative Potential Within Us All
Tom Kelley, David Kelley

Bij Bol.com | Managementboek

Lean boekentips

Banner