• Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Lean Six Sigma Belangrijke begrippen Lean Six Sigma - Stroomdiagram
Belangrijke begrippen Lean Six Sigma - Stroomdiagram

woordenboek lean six sigma lss

Stroomdiagram

Definitie

...

Alias: flow chart, (lineaire) flowchart, stroomschema, activiteitendiagram, flowsheet

Zie ook:

informatie kennis leren

Stroomschema

Een stroomschema (`flow chart') is uitstekend bruikbaar bij de beschrijving van:

• een reeks opeenvolgende procedures, activiteiten of taken;

• de beweging van personen door een bepaald proces;

• causale relaties tussen uiteenlopende ideeën, concepten of constructies.

Iedere stap of fase in de `stroom' wordt aangeduid door een vereenvoudigde afbeelding ervan of door een kader met daarin een benaming of gebruikelijk symbool voor die stap of fase. Pijlen geven de richting van de stroom aan. [Binnen een stroomschema] worden verschillende symbolen gebruikt. Die symbolen hebben in het algemeen een vaste betekenis. Veel stroomschema's zijn onoverzichtelijk doordat ze niet alleen de hoofdstroom, maar ook allerlei zijstromen weergeven. Dikwijls kunnen deze zijstromen worden weggelaten. Is dat niet mogelijk, overweeg dan het gebruik van een 'familie' van kaarten: één overzichtskaart die de hoofdstroom laat zien en een stel detailkaarten die de zijstromen uitbeelden. Als het stroomschema te lang wordt, kan de lengte ervan worden gereduceerd door het schema te 'buigen'.

Bron: Helder rapporteren, Peter Nederhoed

informatie kennis leren

Een stroomdiagram of stroomschema, ook wel flowsheet of flowchart, is een schematische voorstelling van een proces. Het wordt over het algemeen gebruikt om een proces makkelijker te visualiseren,

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Stroomdiagram

informatie kennis leren

Flowchart

Een flowchart of stroomdiagram is een grafische weergave van een proces. Het bevat de invoer, uitvoer, de activiteiten en beslismomenten van een proces. Het proces kan op een abstract niveau of juist gedetailleerd niveau worden weergegeven. Het kan gebruikt worden bij werkinstructies of als middel om de werkstroom te analyseren en optimaliseren.

Bron: https://www.sixsigma.nl/woordenboek/flowchart

informatie kennis leren

Flowchart

Flowcharts are used commonly with non-technical audiences and are good for gaining both alignment with what the process is and context for a solution. A flowchart can be simple, displaying just the sequence of activities, or it can be more comprehensive, using swimlanes. A swimlane is a partitioned area (horizontal or vertical) that segregates those activities in the process that are carried out by a particular role.

Bron: A Guide to Business Analysis Body of Knowledge (Babok), IIBY

 

informatie kennis leren

Stroomschema

Een flowchart is een visualiserings-, plannings- en analysetool. Een flowchart maakt het mogelijk de actuele flow of serie van stappen in een proces grafisch weer te geven. Flowcharts kunnen overal worden toegepast: van de weg die een bestelformulier gaat tot het kookproces in de keuken van een restaurant of het voorbereiden van een training. Van een simpele processtap-analyse tot en met de voorbereiding voor ISO 9001:2000 helpen flowcharts bij het visualiseren en presenteren op een manier die met geschreven tekst onmogelijk is.

Flowcharts kunnen op verschillende niveaus worden vervaardigd. Daarnaast kan door expansie of compressie het beoogde detailniveau worden bereikt.

De meest gebruikte symbolen in een flowchart zijn:

Start/stop
Identificeert de start of het einde van een proces.

Activiteit
Identificeert een activiteit of taak in het proces die een verandering aanbrengt op de input. De activiteit of taak wordt kort in het symbool beschreven (werkwoord gebruiken!).

Beslissing
Identificeert een beslissing in het proces. Over het algemeen zijn dit ja/nee-beslissingen waarmee het proces via twee paden zijn weg vervolgt.

Document
Identificeert wanneer de output van een proces-stap wordt vastgelegd in een document.

Connector
Identificeert dat de output van de flowchart de input vormt voor een andere.

Pijl
Geeft input en output weer, het materiaal of de informatie die de input vormen voor de volgende stap en de richting van de flow.

Bron: Process Mapping - Een praktische methodiek voor een heldere kijk op businessprocessen, Hans Terhürne

informatie kennis leren

Stroomdiagram

Doel/beschrijving

Een stroomdiagram is een basisvorm voor de uitwerking van een deelproces uit het (primair) procesmodel. Dit is een lichtere variant van het functiestroomdiagram en wordt vaak gebruikt als een functiestroomdiagram te gedetailleerd en/of de dimensie 'speler' (nog) niet relevant is.

Dit schema maakt de discussie over parallelle en sequentiële processtromen mogelijk ('Welke activiteiten zijn niet afhankelijk van een andere, en kunnen tegelijkertijd starten'). Daarnaast maakt het beslisbomen inzichtelijk.

Techniek

Van links naar recht of van boven naar beneden.

- Hoofdstroom en substroom onderscheiden

- Procesblokje bevat alleen werkwoorden

- Volgtijdelijk en parallel scheiden

- Na een beslissymbool de keuze expliciteren

- Het beslissingssymbool bevat altijd een criterium met vraagteken. De keuzemogelijkheden (het antwoord op de vraag) worden benoemd bij de uitgaande pijlen bij het beslissymbool.

- Alle activiteiten worden getriggerd (door een activiteit of input)

Bron: Het procesmanagement modellenboek - panklare voorbeelden voor de procesmanager, Renco Bakker, Rienke Labeur & Willem Spronk

informatie kennis leren

Een flowchart of stroomschema is een schematische voorstelling van een proces, waarin de procesloop wordt weergegeven met pijlen en symbolen. Een proces heeft een duidelijke start (de ‘trigger’) en leidt in een aantal opeenvolgende stappen (de activiteiten) tot een vooraf gedefinieerd resultaat.

Bron: https://projectmanagementsite.nl/flowchart/#.X22j4e3gpaQ

informatie kennis leren

Flow Chart

A Flow Chart describes a process by graphically displaying the activities that occur in sequence or in parallel, showing yes/no choices, and identifying control points. This information is used to understand the workings of a process and to identify important activities. The detail captured in a flow chart needs to be adjusted to a level that serves the purpose of helping people understand the process, and this is not accomplished if the flow chart is either too complex or too simple.

Bron: Quality Management Perspective & Approach Managing and Improving Quality in China, and Elsewhere in the World, Christopher Lourens

informatie kennis leren

Stroomschema

Een stroomschema wordt gebruikt voor het vastleggen van de werkvolgorde bij processen en bewerkingen.

(...)

De voordelen van de toepassing van stroomschema's zijn:

 • Misverstanden kunnen worden voorkomen als het gehele proces eenduidig is vastgelegd;
 • Men krijgt een duidelijk beeld van het verloop van het proces;
 • Een stroomschema stimuleert het denken 'over afdelingen' heen;
 • Men ziet makkelijk onmogelijke processtappen
De nadelen zijn:
 • Het proces in grafische weergave kan alléén worden 'gelezen' door medewerkers die de symbolen kennen en weten hoe het 'gelezen' moet worden.
Ten minste vijf symbolen komen voor in een stroomschema. Deze worden verbonden met verbindingslijnen:
 • Het begin en einde worden aangegeven met een ovaal;
 • Een handeling of activiteit staat in een rechthoek;
 • Een document wordt aangegeven met een 'vlagje';
 • Een beslissing of keuzemogelijkheid, bijvoorbeeld ja/nee wordt aangegeven in een ruit. Bij een ruit zijn er altijd twee uitgangsstromen;
 • Een verwijzing wordt aangegeven met een cirkel.

Bron: Kwaliteitsaudit als instrument om te verbeteren, N. Assegaff & J.P. Kottenhagen

Laatst aangepast op vrijdag, 27 november 2020 07:58  

No plan of battle ever survives contact with the enemy.

Helmuth von Moltke

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 82 gasten online
Artikelen

data feiten mening william edwards deming

Banner
Banner

rosenshine principles sherrington

Rosenshine's Principles in Action
Tom Sherrington

Bij Bol.com

Lean boekentips

Banner