• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Lean Six Sigma Policy deployment volgens Van der Bij, Broekhuis & Gieskes
Policy deployment volgens Van der Bij, Broekhuis & Gieskes

hoshin kanri policy deployment lean

bij broekhuis gieskes policy deployment

Policy Deployment [is] een middel om het vastgestelde kwaliteitsbeleid tot op werkvloerniveau in de organisatie te concretiseren. (...) Om het proces van kwaliteitsmanagement enige richting en sturing te kunnen geven is het nodig uitgangspunten en organisatiedoelen vast te leggen in een kwaliteitsbeleid (dat is afgeleid van het bedrijfsbeleid). Dit kwaliteitsbeleid moet worden geoperationaliseerd naar realiseerbare doelstellingen. Ook moeten het geformuleerde kwaliteitsbeleid en de bijbehorende (afgeleide) doelstellingen worden geconcretiseerd naar de verschillende organisatieonderdelen en -afdelingen c.q. processen. Het betreft het formuleren van afgeleide eigen kwaliteitsdoelstellingen die een bijdrage leveren aan hoger gelegen kwaliteitsdoelstellingen en het realiseren van het uiteindelijke kwaliteitsbeleid.

Topmanagement moet dan ook beschikken over middelen om te borgen dat plannen en strategieën op juiste wijze in de organisatie worden uitgevoerd en dat gestelde doelen worden gerealiseerd. Een methode waarmee aan dit proces vorm gegeven kan worden is Policy Deployment (vanuit Japan ook wel bekend onder de termen hoshin kanri of hoshin planning). Door het topmanagement worden doelstellingen vastgesteld waarna de verantwoordelijkheid voor het realiseren van deze doelstellingen met bijbehorende middelen wordt bepaald voor lagere niveaus in de organisatie.

(...)

Kenmerkend voor Policy Deployment is het bewaken van de samenhang tussen de doelstellingen en middelen van de diverse organisatieonderdelen.

(...)

Op een bepaald niveau in de organisatie wordt een doel geformuleerd waarbij tevens de middelen worden bepaald waarmee dit doel gerealiseerd dient te worden. Deze middelen zijn het uitgangspunt voor het lager gelegen organisatieniveau dat deze middelen tot doel bestempelt en haar eigen middelen kiest om deze te realiseren.

(...)

De traditionele benadering tot het deployen van strategie is top-down. ... In moderne vormen van Policy Deployment participeren alle niveaus in de organisatie in het ontwikkelen van doelstellingen en het bepalen van de middelen. Naast een top-down proces van vaststelling is er ook een bottom-up proces van evaluatie en informatievoorziening te onderscheiden. Er wordt periodiek bepaald of de doelstellingen zijn gerealiseerd en indien dit niet het geval is wordt onderzocht wat hiervan de oorzaken zijn. Deze informatie wordt naar boven toe doorgegeven en kan vervolgens gebruikt worden bij het (her)formuleren van nieuwe doelstellingen.

Bron: Kwaliteitsmanagement in beweging - van blauwdruk naar contingenties en dynamiek, Hans van der Bij, Manda Broekhuis & José Gieskes

Laatst aangepast op dinsdag, 10 april 2018 15:45  

He who is not courageous enough to take risks will accomplish nothing in life.

Muhammad Ali

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 160 gasten online
Artikelen

six sigma jack welch variation evil

Banner
Banner

meesterschap paul donders chris sommer

Meesterschap
Visie, lef en levenskunst
Paul Donders, Chris Sommer

Bij Bol.com of Managementboek

Lean boekentips

Banner