• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Lean Six Sigma Statistische concepten en hulpmiddelen: spreidingsmaten
Statistische concepten en hulpmiddelen: spreidingsmaten

statistische hulpmiddelen concepten lean six sigma

  • Variatiebreedte
  • Interkwartielafstand
  • Gemiddelde afwijking
  • Variantie
  • Standaardafwijking

statistiek spreidingsmaat

Centrummaten geven het centrum aan waaromheen de scores op een variabele gegroepeerd liggen. Als we zo'n maat kennen, weten we slechts gedeeltelijk hoe de verdeling van de scores er uitziet. Wat we nog missen is een maat voor de variabiliteit. Het maakt een groot verschil of de scores dicht bij elkaar liggen (weinig variatie vertonen) of juist niet. Liggen de scores allemaal dicht bij elkaar rond het centrum, dan is de spreiding over de schaal klein. Liggen ze allemaal ver uit elkaar, en liggen ze dus ver van het centrum af, dan is de spreiding groot.

Spreidingsmaten geven aan hoever scores van het centrum afliggen. Ze geven daarmee tevens een indicatie voor de grootte van de verschillen tussen de scores: de al eerder genoemde variabiliteit.

statistiek spreidingsmaat

Soms geeft een centrummaat te weinig informatie. Zo levert het gemiddelde aantal dagen ziekteverzuim niet voldoende informatie op over de spreiding van het ziekteverzuim. Een organisatie wil bijvoorbeeld weten tussen welke uitersten het ziekteverzuim zich bevindt, wat het minimum aantal ziektedagen is en wat het maximum, en hoe vaak beide voorkomen. Voor deze situaties is een spreidingsmaat beter geschikt, omdat dit antwoord geeft op de vraag hoe de waarnemingen ten opzichte van elkaar, met andere woorden hoe de scores in de variabele zijn verdeeld.

De eenvoudigste manier om met behulp van één getal de spreiding van een kenmerk weer te geven, is het aangeven van de variatiebreedte. Dat is simpelweg het verschil tussen het minimum- en de maximumscore. (...)

Een andere spreidingsmaat is de interkwartielafstand, de spreiding van waarnemingen als je de buitenste 25 procent aan twee kanten van de verdeling weglaat. (...)

Als je werkt met variabelen vanaf een interval-, en rationiveau, continue variabelen dus, dan kun je als spreidingsmaat de variantie gebruiken, o de afgeleide daarvan, de standaardafwijking.

Wat is de variantie? Dat is niet simpel te zeggen: de gemiddelde gekwadrateerde afwijking van het gemiddelde. Vergeet dat maar weer snel! Eigenlijk geef je met deze maat aan hoe de waarnemingen rondom het gemiddelde verspreid liggen.

Bron:

Laatst aangepast op donderdag, 29 maart 2018 16:22  

A desk is a dangerous place form which to view the world.

John le Carré

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 62 gasten online
Artikelen

ingebouwde kwaliteit edwards deming

Banner
Banner

leading from purpose nick craig

Leading from Purpose
Clarity and the Confidence to Act When It Matters Most
Nick Craig

Bij Bol.com | ManagementboekLean boekentips

Banner