• Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Lean Six Sigma Hoe Lean is uw organisatie-scan volgens Rijnconsult
Hoe Lean is uw organisatie-scan volgens Rijnconsult

lean spinnenwebdiagram rijnconsult

Rijnconsult hanteert de onderstaande vragenlijst - bestaande uit 40 vragen - om te beoordelen hoe lean een organisatie is.
Elke vraag wordt gescoord op een vijfpuntsschaal, met als mogelijke opties:

- Geen idee/weet ik niet
- Helemaal NIET waar
- Een beetje waar
- Bijna helemaal niet waar
- Helemaal waar

In een spinnenwebdiagram wordt de eindscore samengevat in 8 thema's:

 1. Toegevoegde waarde en kwaliteit.

 2. Standaardisatie en werkwijzen.

 3. Processen en flow.

 4. Stabiliteit van processen.

 5. Problemen oplossen.

 6. Dagelijks management.

 7. Leren en ontwikkelen.

 8. Formuleren en doorvertalen van doelstellingen

Lean-vragenlijst

 • Wij weten wie onze klanten zijn en welke waarde wij toevoegen
 • Afwijken van de standaard wordt niet geaccepteerd
 • Processen worden geanalyseerd op en door de werkvloer
 • Onze planningen zijn gericht op een gelijkmatige verdeling van de werklast/werkcapaciteit
 • Problemen worden opgelost op en door de werkvloer
 • Op ieder niveau in onze organisatie weten wij wat er aan de hand is (transparantie)
 • Wij mogen fouten maken als we er maar van leren
 • Onze doelstellingen zijn een afgeleide van de doelstellingen van de organisatie
 • Iedereen weet dat alles wat hij doet waarde moet toevoegen voor onze klanten
 • Wij gebruiken standaarden (procedures, werkwijzen) in onze organisatie
 • Het vraagritme van de klant is de hartslag voor al onze processen
 • Wij weten wanneer wij een afwijkende hoeveelheid werk hebben en sturen daarop
 • Klachten zijn een trigger om problemen te signaleren
 • Wij grijpen pas in als we begrijpen hoe het systeem functioneert en presteert
 • Wij worden regelmatig opgeleid
 • Individuele doelstellingen zijn onderdeel van een persoonlijk ontwikkelingsplan
 • Wij voeren regelmatig klanttevredenheidsonderzoeken uit
 • Onze medewerkers ontwikkelen gezamenlijk hun standaarden
 • Omschakeltijden minimaliseren is een permanente uitdaging voor de organisatie
 • Beschikbaarheid van apparatuur en/of ICT systemen is geen belemmering
 • Oplossen van problemen is team-werk
 • Wij kennen onze prestaties en verstoringen door gebruik te maken van visuele hulpmiddelen
 • Wij leren van onze fouten door ze met elkaar te bespreken
 • Voor iedereen is helder welke bijdrage hij/zij levert aan het (team) resultaat
 • Wij betrekken onze leveranciers in ons kwaliteitsysteem
 • Onze standaarden beschrijven de op dit moment beste werkwijze
 • Onze processen kennen weinig verspilling
 • Wij zijn gericht op het realiseren van constante kwaliteit van onze output
 • Voordat wij oplossingen bedenken weten wij wat het echte probleem is
 • Wij hebben voortgangsrapportages op acties/implementatie van verbeteringen
 • Wij geven en ontvangen feedback van elkaar
 • De organisatiedoelstellingen zijn doorvertaald tot op individueel niveau
 • Onze klanten zijn zonder meer tevreden over de kwaliteit van onze producten en diensten
 • Onze standaarden worden na iedere verbetering bijgewerkt
 • Tussenvoorraden worden overal minimaal gehouden
 • Onze medewerkers zijn competent om de processen goed uit te voeren
 • Wij volgen de effecten van ingevoerde verbeteringen
 • Wij evalueren dagelijks/wekelijks/maandelijks/jaarlijks
 • Wij hebben een persoonlijk ontwikkelingsplan
 • Onze doelstellingen zijn SMART (specifiek / meetbaar / acceptabel / realistisch / tijdgebonden)

 

Bron: Hoe lean is uw organisatie?, Rijnconsult

Tags:
Laatst aangepast op donderdag, 26 oktober 2017 06:05  

Until we can manage time we can manage nothing else.

Peter Drucker

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 79 gasten online
Artikelen

focus jim collins

Banner
Banner

obstakel weg ryan holiday

Het obstakel is de weg
Klassieke principes om van tegenslagen kansen te maken
Ryan Holiday

Bij Bol | ManagementboekLean boekentips

Banner