• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Lean Six Sigma Eenpuntslessen volgens Webers, Van Engelen en Luijben
Eenpuntslessen volgens Webers, Van Engelen en Luijben

epl eenpuntsles eenpunt

eenpuntsles one point lesson epl

Definitie

Een eenpuntsles (EPL) is een gevisualiseerde instructie volgens een vastgesteld sjabloon, voor medewerkers die een handeling moeten uitvoeren. De EPL wordt zichtbaar opgehangen op de werkplek waar de handeling wordt uitgevoerd. Het is een simpel middel om werkwijzen te standaardiseren en bruikbaar binnen handbereik te hebben. Een EPL is altijd een best practice: de beste manier om de handeling uit te voeren, en daarom is het wenselijk dat iedereen deze manier beheerst en daawerkelijk toepast. EPL's geven per aandachtspunt de voor de medewerker relevante aspecten weer.

Resultaat

De kernfuncties van een EPL zijn standaardisatie van werkuitvoering en naslagwerk dat te allen tijde voorhanden is op de plek van de werkuitvoering. EPL's worden echter ook ontwikkeld als aanvulling op introductiecursussen van nieuwe medewerkers. Bijkomend voorbeeld is dat het makkelijker wordt om mensen uit te wisselen tussen verschillende productielijnen. Multi-inzetbaarheid dus, en dat is ook weer een manier om mensen langer employable te houden.

Aanpak

Stap-1

Bepaal het basis-EPL-sjabloon. De krachtvan standaardiseren van processen wordt mede bepaald door de vorm die je voor het standaardiseren kiest.

Stap-2

Bepaal alle mogelijke onderwerpen voor de EPL per afdeling/unit en machinepark.

Stap-3

Houd een systematisch overzicht van alle EPL's bij, waarin je aangeeft of deze in ontwerp zijn of al geïmplementeerd zijn, welke versie de meest actuele is en wie de eigenaar is van elke EPL.

Stap-4

Check het taalgebruik van de EPL; zorg ervoor dat dit voldoende toegankelijk is voro de medewerker wat betreft woordgebruik, zinsconstructies en specifieke vaktaal.

Stap-5

Implementeer elke EPL vanuit een praktijkopleiding. Je hebt niks aan EPL's als medewerkers niet opgeleid zijn in de uitvoering ervan.

Stap-6

Toets de kennis en het gebruik van EPL's. Toetsing kan op verschillende manieren plaatsvinden, denk aan evaluaties en schriftelijke of mondelinge (praktijk)toetsen. Voor de toetsing van de opgedane kennis en vaardigheden (handelingen) uit een EPL kun je een vaardigheidsoverzicht gebruiken. In het vaardigheidsoverzicht staat voor elk punt uit de EPL concreet omschreven wat de medewerker moet laten zien of vertellen. Elke EPL wordt afgetekend in dit overzicht. Het vaardighedenoverzicht kan gebruikt worden als diagnostisch instrument, als voortgangscontrole bij EPL's en om te bepalen of de medewerker de benodigde kennis heeft.

Stap-7

Verandert er iets dat direct of indirect invloed heeft op de EPL? Zorg er dan voor dat elke EPL-eigenaar deze informatie verkrijgt en deze verwerkt in een nieuwe versie van de EPL.

Valkuilen

Hoe goed bedoeld en doordacht de EPL ook is, als hij uiteindelijk niet gebruikt wordt, is het een verspilling. Sterker nog: als er wel EPL's zijn opgesteld, maar ze worden niet gebruikt, dan ontstaat er een cultuur waarin het prima is om je niet aan onderlinge afspraken te houden. Zorg ervoor dat je als organisatie niet langs deze weg naar beneden afglijdt.

Bron: Het groot verbeterboek - meer dan 120 tools en concepten voor procesverbeteraars en verandermanagers, Neil Webers, Lucas van Engelen & Thom Luijben

Tags:
Laatst aangepast op vrijdag, 13 april 2018 06:24  

 

Je hoeft niet in een boom te hangen om een eikel te zijn.

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 201 gasten online
Artikelen

fout maak johan cruijff

Banner
Banner

remco claassen ik effectiviteit

IK
Gezond egocentrisme meer effectiviteit
Remco Claassen, Mayta Braun

Bij Managementboek

Lean boekentips

Banner