• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Lean Six Sigma 4 fruitige niveaus van procesverbetering volgens Six Sigma
4 fruitige niveaus van procesverbetering volgens Six Sigma

laaghangend fruit dmaic liggend fruit zoet fruit dfss lean

In het artikel Praktisch vlekkeloze processen met Six Sigma beschrijven Rob Wagenaar en Eric Drossaert de insteek van Six Sigma en dat er vier niveaus zijn waarop - vanuit een Six Sigma-perspectief - verbeteringen te realiseren zijn. Om duidelijk te maken wat Six Sigma is introduceren Wagenaar en ... de metafoor van een 'reis naar operational excellence', met een routekaart die je langs vijf steden voert om te komen tot structurele procesverbetering:

verbeteringen laaghangend fruit

De achttiende letter uit het Griekse alfabet, Sigma (?), geldt binnen de statistiek als symbool voor standaarddeviatie. Stel, een bedrijf dat ballonnen produceert opereert op een 2?-niveau. Dat betekent dat van de 100.000 ballonnen er ruim 30.000 lek zijn. Hoe hoger het zogenoemde sigmaniveau van een bedrijf hoe kleiner het uitvalpercentage. Een Six Sigma Company (6?) werkt foutloos op een haar na. Van iedere miljoen ballonnen zijn er slechts drie of vier stuk.

six sigma normaalverdeling

(...)

Er bestaat geen sluitende definitie voor Six Sigma. Hooguit kun je zeggen dat Six Sigma een systematische ‘paraplumethode’ is voor procesmanagement, verbetermanagement en kwaliteitsmanagement ineen. Het richt zich op het elimineren van verspillingen in de dagelijkse werkprocessen. Deze processen hoeven zich niet te beperken tot de muren van een organisatie, maar kunnen reiken over de gehele supply-chain.

Het fijnmazige en gestructureerde proces van Six Sigma kan inzichtelijk worden gemaakt aan de hand van de metafoor van een reis naar operational excellence. Hiervoor is zelfs een echte routekaart ontwikkeld.

(...)

Na de projectselectie loopt de hoofdroute langs vijf hoofdsteden: Define, Measure, Analyze, Improve en Control. Deze hoofdroute heet dan ook DMAIC. Na de eerste meters wordt in Define de doelstelling en reikwijdte van het Six Sigma-programma vastgesteld. De doelstellingen worden vanuit het oogpunt van de klant geformuleerd. Hun wensen worden vertaald in concrete karakteristieken, die Critical To Quality (CTQ) worden genoemd. Daarbij wordt de lat hoog gelegd en wordt er naar echte doorbraken gezocht.

Na iedere stad langs de hoofdroute is een tollgate, waar de evaluatie van de voorgaande fase plaatsvindt.

In de tweede stad, Measure, wordt een meetplan opgesteld, om het huidige niveau van presteren vast te stellen. De klantkarakteristieken (CTQ’s) die in de vorige stad zijn verzameld, worden vertaald naar
proceskarakteristieken. Na de tollgate komen we aan in Analyze. In deze fase worden de verschillen tussen het huidige proces en het beoogde proces in kaart gebracht. In dit stadium worden veel instrumenten uit kwaliteitsprogramma’s toegepast. In Improve worden procesverbeteringen ontwikkeld door de defecten te elimineren. Dit is de meest creatieve fase met slimme en originele oplossingen als resultaat. Vervolgens verandert de snelweg in een kleinere bochtige weg op weg naar de volgende stad, Control. Hier staat de borging van de doorgevoerde oplossingen centraal.

(...)

De Sponsors, meestal het Management Team, zijn verantwoordelijk voor de beoordeling en evaluatie van de resultaten aan het einde van een projectfase. Zij bevolken de tollgates, zogezegd. Naast deze teamrollen zijn er ook proceseigenaren en functionele experts. Er is zelfs een Money Belt.

(...)

Fruit op vier niveaus

Grofweg kunnen we vier niveaus onderscheiden waarop verbeteringen vallen te behalen. Het zogenaamde liggende fruit raap je op met logica en intuïtie. Laaghangend fruit pluk je met behulp van basisinstrumenten. Voor het derde niveau, de bulk van het fruit, is de methodiek voor procesoptimalisatie – DMAIC – van Six Sigma het meest geschikt. Aan de hand van deze methodiek kan een bestaand proces dat niet voldoet aan de CTQ of in algemene zin onvoldoende presteert, worden verbeterd. Het vierde niveau, waar het zoete fruit zich bevindt, is meer gebaat bij DMADV, ook wel Design for Six Sigma (DFSS) genoemd.

DMADV, helpt bij de ontwikkeling van nog niet bestaande processen of bij het herontwerpen van bestaande processen die zelfs met de DMAICmethode niet het gewenste resultaat opleverden. De DMADV-methodiek is, nog meer dan bij procesoptimalisatie, georiënteerd op de behoefte van de klant. Bovendien verschillen de twee laatste fasen wezenlijk. In plaats van Improve en Control worden hier de stappen Design en Verify gezet. Bij Design wordt het proces op maat van de klant gedetailleerd opnieuw ontworpen en bij Verify wordt gecontroleerd of het nieuwe ontwerp presteert volgens de wensen van de klant.

Bron: Praktisch vlekkeloze processen met Six Sigma, Rob Wagenaar & Eric Drossaert

Laatst aangepast op vrijdag, 13 april 2018 06:40  

Voorspellen is moeilijk, zeker daar waar het de toekomst betreft.

Albert Einstein 

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 57 gasten online
Artikelen

verspilling jim womack waste

Banner
Banner

big five for live john strelecky boekentip

The big five for life
Vervul je vijf grote levenswensen
John Strelecky

Bij Bol.com of Managementboek

Lean boekentips

Banner