• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Lean Six Sigma LSS: Defects Per Opportunity (DPO)
LSS: Defects Per Opportunity (DPO)

dpo defects per opportunity

Binnen Lean Six Sigma is wordt een opportunity gedefinieerd als elk specifieke kenmerk van een product of dienst dat belangrijk is voor de klant (CTQ) en waarop het product of de dienst een 'defect' (niet voldoen aan de klanteis) of een 'succes' (wel voldoen aan de klanteis) kan 'scoren', de zogenaamde defectmogelijkheid.

De procesprestatieindicator (metriek) Defects per Opportunity geeft aan wat de verhouding is tussen het aantal waargenomen defecten en het aantal defectmogelijkheden. Het aantal waargenomen defecten en defectmogelijkheden kan worden vastgesteld per eenheid, maar ook voor het aantal geïnspecteerde eenheden.

De overeenkomst tussen de DPO en de Defects per Unit (DPU), verhouding tussen het aantal waargenomen defecten en het aantal geïnspecteerde eenheden, is dat beiden het aantal waargenomen defecten als uitgangspunt hebben. Hét verschil is dat bij de DPO dit aantal wordt afgezet tegen het aantal defectmogelijkheden, terwijl bij de DPU de verhouding wordt bepaald ten opzichte van het aantal geïnspecteerde eenheden. De DPU is daarmee minder goed bruikbaar om prestaties tussen verschillende processen met elkaar te vergelijken. Een DPU van 0,4 voor een complex product als auto heeft een andere betekenis dan hetzelfde defectpercentage per eenheid van een relatief eenvoudige fiets. Een auto heeft namelijk veel meer mogelijkheden tot defectmogelijkheden.

dpu defects per unit number of defects

Het aantal opportunity's in een eenheid, wat die eenheid ook moge zijn, is een directe maat van haar complexiteit. Sterker nog, als je wilt weten hoe complex een eenheid is, tel je of schat je hoeveel mogelijkheden er zijn op succes of falen. (...) Als je relatieve defectpercentages van systemen met zeer verschillende complexiteit direct wilt vergelijken, zoek je het defectpercentage per opportunity. Deze meeteenheid noemen we defects per opportunity (of DPO).

Berekenen DPO

Een webwinkel onderzoekt de kwaliteit van het proces van het maken van facturen. Op basis van onderzoek is vastgesteld dat de onderstaande zes aspecten belangrijke criteria zijn voor de klanten (CTQ):

  • Juist adres
  • Juist factuurnummer
  • Juiste prijs
  • Juist kortingspercentage
  • Juiste aantallen
  • Juiste datum

Dit betekent dat er zes defectmogelijkheden zijn. Een defectmogelijkheid is elke mogelijkheid per eenheid om een 'defect' op te leveren, dat wil zeggen niet te voldoen aan een aan een voor de klant belangrijke klanteis (CTQ). Over een bepaalde periode, zijn 2.000 facturen gecontroleerd. In totaal zijn 75 fouten gevonden. Het aantal defectmogelijkheden is in dit geval 6 x 2.000 = 12.000.

De DPO is te berekenen door het aantal waargenomen defecten (75) te delen door het aantal defectmogelijkheden (12.000).

DPO = 75/12.000 = 0,00625.

Hierboven werd gesteld dat de DPO ook berekend kan worden door te kijken naar het aantal waargenomen defecten en defectmogelijkheden per eenheid. In dit voorbeeld zijn er 6 defectmogelijkheden per eenheid. Bij de 2.000 geïnspecteerde facturen werd 75 keer niet voldaan aan de gestelde klanteis. Omgerekend per eenheid komt dit neer op 75/2.000 = 0,0375 waargenomen defecten per eenheid.

De DPO is nu te berekenen als: 0,0375/6 = 0,00625.

Bron: Six Sigma voor Dummies, Craig Gygi, Neil DeCarlo en Bruce Williams

 

Laatst aangepast op zondag, 31 december 2017 07:49  

 

I'm a great believer in luck and I find the harder I work, the more I have of it.

Thomas Jefferson

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 140 gasten online
Artikelen

learning how to improve improvement john shook

Banner
Banner

information overload guus pijpers

Information Overload
A System For Better Managing Every Day Data
Guus Pijpers

Bij Bol.com

Lean boekentips

Banner