• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Lean Six Sigma LSS: Run chart
LSS: Run chart

run chart runs about median proces stabiliteit

Een grafiek van gegevens in de volgorde waarin ze zich voordoen waarbij de mediaan centraal staat. Een run chart is een hulpmiddel om te beoordelen of een proces stabiel is.

Een Run Chart is een hulpmiddel om procesprestaties te analyseren op trends, verschuivingen (shifts) en/of patronen. Je zoekt signalen dat speciale factoren van invloed zijn op de variabiliteit van een proces. Zoals bijvoorbeeld ongewoon lange runs van de datapunten boven of onder de mediaan-/gemiddelde-lijn, het totale aantal van dergelijke runs in de data set, en de ongewoon lange reeks van opeenvolgende stijgingen of dalingen. Vaak is verder onderzoek nodig om uitzoeken wat er precies aan de hand is.

Een Times Series Plot (tijddiagram) is niet altijd voldoende om te beoordelen of het proces stabiel is. Soms zie je te veel (trends die er eigenlijk niet zijn) en soms zie je te weinig. De run chart is een hulpmiddel om snel en gemakkelijk te zien of het proces (statistisch) stabiel is.

Binnen een Run Chart kun je op twee manieren zoeken naar zogenaamde 'runs'.

  1. Het aantal runs boven en onder de mediaan (of het gemiddelde). Dit wordt 'Runs about the median' (of 'Runs about the mean') genoemd: één enkele 'run about the median' is een aantal elkaar in tijd opvolgende datapunten die allemaal aan één kan van de mediaanlijn vallen. De run stopt zodra de mediaan-lijn wordt doorkruist (op de lijn telt dus nog mee!).

  2. Het aantal opgaande en neergaande runs, de zgn. 'Runs up or down': een run naar boven of beneden is het aantal elkaar in tijd opvolgende datapunten die allemaal stijgen respectievelijk dalen. De run stop zodra de richting van de lijn stopt.

Om een run chart te kunnen maken heb je minimaal 20 datapunten nodig.

Het onderstaande scherm laat zien hoe je in Minitab een Run Chart kunt maken (via optie Stat/Quality Tools/Run Chart). Er zijn 2 spannende keuzes te maken. Allereerst moet je aangeven uit hoeveel kolommen je dataset bestaat. Als er meerdere groepen data zijn (bijvoorbeeld bij meerdere groepen van metingen op hetzelfde moment). De andere keuze is of je als het gaat om de centrummaat gebruik wilt maken van de mediaan ('Plot subgroup(s) medians') of het gemiddelde ('Plot subgroup(s) means'). Door gebruik te maken van de mediaan elimineer je de impact van uitschieters in de dataset. Als je geen uitschieters hebt, is het gemiddelde ook prima bruikbaar.

run chart minitab

 Laatst aangepast op zondag, 31 december 2017 07:52  

Wat is het nut van rennen als je niet op de goede weg bent?

Bertil Schaart

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 73 gasten online
Artikelen

5 x why eliyahu goldratt systematically question why complexity simplicity

Banner
Banner

bullet journal professionals

Bullet Journal voor professionals
Organiseer je tijd, brein en energie met plezier

Bij Bol.com | ManagementboekLean boekentips

Banner