• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Lean Six Sigma LSS: Rolled Throughput Yield (RTY)
LSS: Rolled Throughput Yield (RTY)

Rolled Throughput Yield (RTY)

Binnen Lean Six Sigma is de Rolled Throughput Yield (RTY) een procesmetriek (metric) die staat voor de kans dat een product zonder enig defect en herbewerking (rework) door een keten van processtappen komt: hoe groot is de kans dat het voortbrengen van een product of dienst in één keer goed gaat, terwijl een aantal elkaar opvolgende stappen worden doorlopen binnen een proces. De RTY is een ratio die meet hoeveel eenheden 'door het proces rollen' zonder defects; hoe waarschijnlijk het is dat een eenheid wordt omgezet van input naar output, waarbij het voldoet aan de eisen van de klant.

Voordat aangegeven wordt hoe de RTY berekend kan worden, is het zinvol eerst in te gaan op de term Yield. 'Yield' kan vertaald worden met opbrengst, rendement. Traditioneel gezien is de opbrengst de verhouding tussen de goede items (die voldoen aan de specificaties) die je uit een proces haalt ten opzicht van het aantal grondstofitems dat je erin stopt.

first time yield lean six sigma

In het bovenstaande voorbeeld is de (traditionele) Yield van proces A te bereken als 347/352 x 100% = 98,6%. Binnen Lean Six Sigma wordt de traditionele Yield niet gebruikt als indicator voor de procesprestaties. Door de Yield te relateren aan het produceren zónder defecten, wordt de lat hoger gelegd! Alleen de eenheden die geproduceerd worden zonder defects worden gerekend tot de opbrengst van een proces.

Binnen proces A worden van de van de 352 (grondstof)items die het proces zijn ingegaan, bij een inspectie 103 items afgekeurd. Van de afgekeurde items kunnen 98 items alsnog worden hersteld (rework), maar vallen 5 items uit. Dit betekent dat er slechts (352 - 103 =) 249 items defect- en rework-vrij zijn geproduceerd. Binnen Lean Six Sigma wordt deze 'opbrengst' wel gebruikt als indicator voor de procesprestaties en de First Time Yield (FTY) genoemd.

De FTY staat voor de verhouding tussen het aantal items defect- en rework-vrij wordt geproduceerd ten opzichte van het aantal grondstofitems dat het proces is ingegaan. In het voorbeeld is de FTY dus gelijk aan 249/352 x 100% = 70,7%. De First Time Yield (FTY) verschilt van de traditionele yield "omdat ze in tegenstelling tot de traditonele opbrengst de harde werkelijkheid van de effectiviteit van het proces vastlegt, inclusief inspecties en het opnieuw bewerken". Anders gezegd: de traditionele opbrengst geeft een misleidend perspectief dat het effect van inspectie en herbewerking verbergt.

Binnen Lean Six Sigma worden alle handelingen die moeten worden verricht om een product te herstellen of over te doen, samengevat met de term 'verborgen fabriek'.

verborgen fabriek

[De] verborgen fabriek is vaak een zeer dure fabriek, omdat er veel kosten moeten worden gemaakt waar geen opbrengsten tegenover staan. Het is puur verlies.

verborgen fabriek lean

 

verborgen fabriek yield

De verborgen fabriek is een natuurlijke uitwas van het onvermogen de vereiste specificatie op de juiste wijze na te leven in de eerste gang door het proces. Overal in de organisatie ontstaan verborgen fabrieken die zich nestelen als stilzwijgende aanhangsels van standaardprocessen. Het meten van de opbrengst met de first time yield-methode dwingt je objectief de effectiviteit van processen te beoordelen en accepteren.

Bij proces A beslaat de verborgen fabriek van inspectie en het opnieuw bewerken binnen het proces: 98,6% - 70,7% = 27,9% van de productie.

In de praktijk zal een proces vaak bestaan uit uit meer dan één achtereenvolgende processtappen. Om in dit geval de opbrengst van het proces te berekenen volgens de FTY-methode, moet je de FTY van alle stappen met elkaar te vermenigvuldigen. Deze metric wordt binnen Lean Six Sigma de Rolled Throughput Yield (RTY) genoemd. De RTY is de kans dat een eenheid alle processtappen de eerste keer met succes (defect- en rework-vrij) doorloopt.

Stel dat in het onderstaande voorbeeld een proces bestaat uit vijf processtappen (p1 t/m p5), met elk een FTY van 71%.

rolled throughput yield pce lean

De formule voor de RTY is in dit geval:

RTY = FTYp1 x FTYp2 x FTYp3 x FTYp4 x FTYp5

RTY = 0,71 x 0,71 x 0,71 x 0,71 x 0,71 = 0,18 (18%)

Op basis van de gewenste RTY is af te leiden wat de benodigde prestaties moeten zijn van de afzonderlijke processtappen. Een gewenste RTY van 95%, bij een voortbrengingsproces dat bestaat uit vijf processtappen impliceert dat elke processtap 99% moet scoren (0,99 x 0,99 x 0,99 x 0,99 x 0,99 = 0,95).

Bron: Six Sigma voor Dummies, Craig Gygi, Neil DeCarlo en Bruce Williams en 111 instrumenten voor kwaliteitsverbetering - Ingedeeld volgens de Six Sigma-verbetercyclus, Arend Oosterhoorn

Laatst aangepast op vrijdag, 22 december 2017 20:54  

If the ladder is not leaning against the right wall, every step we take just gets us to the wrong place faster.

Stephen Covey

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 111 gasten online
Artikelen

people are not your problem quote karen martin work systems processes

Banner
Banner

oplossingsgericht coachen insoo kim berg

Oplossingsgericht coachen
Insoo Kim Berg, Peter Szabó

Bij Bol.com | Managementboek


Lean boekentips

Banner