• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Management Missie, doelen en strategie volgens Mathieu Weggeman
Missie, doelen en strategie volgens Mathieu Weggeman

visie missie strategie doelstellingen

In het boek Ondernemen binnen de onderneming stellen Mathieu Weggeman, Gert Wijnen en Rudy Kor het volgende over het formuleren van doelen:

missie doel strategie weggeman

Voor het goed functioneren van de organisatie is het van essentieel belang helderheid te hebben over het verschil tussen waarom men een organisatie wenst te vormen (missie), waarheen men gezamenlijk op weg wil (visie), wat men met die organisatie wil bereiken (doelen) en hoe men dat wil doen (strategie). De relatie tussen missie, visie, doelen en strategie kan als volgt worden aangegeven.

Missie geeft een min of meer kwalitatief, filosofisch antwoord op de vraag waarom het belangrijk is dat onze organisatie bestaat, waarom we er zijn. De missie geeft aan wat de medewerkers (= organisatie) voor elkaar en voor de samenleving wil betekenen, welke toegevoegde waarde zij willen leveren. Ze maakt duidelijk waarin de organisatie zich onderscheidt van andere, soortgelijke organisaties in dezelfde branche. En de missie is gebaseerd op met elkaar gedeelde waarden en normen (shared values).

Missie Doelen
Enkelvoud Meervoud
Globaal Specifiek/concreet
Kwalitatief/richtinggevend Kwantitatief/meetbaar
Commiterend Involverend
Idealistisch Haalbaar en acceptabel
Integraal Gedifferentieerd
Lange termijn Middellange termijn
Inspirerend Motiverend
Waarom willen we het Wat willen we precies

Doelen: geven antwoord op de vraag wat we precies willen bereiken? Dit zijn dus de - directe of indirecte - uit de missie afgeleide, duidelijk gespecificeerd, gewenste en meetbare resultaten die op een vooraf aangegeven tijdstip bereikt moeten zijn.

Strategie: geeft antwoord op de vraag hoe we de geformuleerde doelen gaan realiseren: de weg waarlangs, de manier waarop. Dit is dus een in de tijd gefaseerd actieplan. Strategie ... is de manier waarop en het geheel van middelen waarmee voorafgestelde doelen nagestreefd worden. Gestelde doelen zijn zo een voorwaarde om over strategie te kunnen praten.

Doelen
Strategie
Definitie
Meetbare resultaten die de organisatie op een bepaald moment bereikt wil hebben
De manier waarop en het geheel waarmee vooraf gestelde doelen nagestreefd worden
Synoniemen

Doeleinden, doelstellingen, targets

Beleid, strategisch plan, meerjarenplan
Voorbeeld
2% rendement op het vreemd vermogen in jaar x

Meer marktaandeel realiseren bij gelijkblijvende of lagere bedrijfskosten

Bron: Ondernemen binnen de onderneming, essenties van organisatie, Mathieu Weggeman, Gert Wijnen & Rudy Kor

Laatst aangepast op dinsdag, 26 oktober 2021 15:09  

There is nothing so practical as a good theory.

Kurt Lewin

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 76 gasten online
Artikelen

excellence aristoteles

Banner
Banner

online trainen karin galan

Online trainen
Karin de Galan

Bij Bol.com | Managementboek

 

Lean boekentips

Banner